easyVIrtual
 • easyVirtual Nedir?

  Video konferans, farklı noktalardaki insanların bir araya gelerek yüz yüze görüşmek için birçok soruna katlanmak yerine, ofisinden diğer ofisteki insanlarla gerçek zamanlı olarak toplantı, eğitim, konferans yapabilme imkanları sunmaktadır. Diğer ofis ve şube çalışanları ile karşılıklı olarak tartışabilme, ortak çalışma ve veri paylaşımını(sunum yapma, teknik çizimler, bütçe dosyaları, …) yapabilmektedir. Hatta ortak çizim veya uygulamayı karşılıklı olarak kullanabilmektedirler. Katılımcılar, mikrofon ve kamera vasıtasıyla diğer noktalarda bulunan insanlara kendilerini ifade ederken, karşıdan gelen görüntü ve sesi almak için televizyon veya bilgisayar monitöründen faydalanmaktadırlar. Video konferans, yüz yüze görüşme konforunun çeşitli cıhazlarla icra edilmeye çalışılan bir şeklidir.

  Görüntülü Toplantının cazip yanları

  · Farklı şubelerde bulunan yöneticilerin toplantı amacıyla merkeze gelmesi ile oluşan zaman kaybına son veriyor.

  · Takım çalışmasını pekiştiriyor.

  · Video konferans sayesinde anında toplantı yapabilme imkanları doğmaktadır. Dolayısıyla çok hızlı kararlar verme imkanları sunuyor.

  · Yöneticiler ile anında iletişim imkanı sayesinde, üretkenlik artarak, kilit nokta (şirket yöneticileri, firma içinde başarılı personel) da bulunan insanların üretkenliği artmış olacaktır.

  · Toplantı yapabilmek amacıyla katlandığı birçok zahmetten kurtulan yöneticilerin moral bakımından çöküntüye uğramaları daha aza inecek.

  · Araştırmaların da gösterdiği gibi seyahat harcamaları firmalara büyük bir külfet getirmektedir. Video konferans sayesinde seyahat harcamaları şaşırtıcı derecede azalacak.

  · Mobiliteyi artırır. Bu sayede yer ve mekan bağımlılığı ortadan kalkarak farklı noktalardan toplantılara katılabilme imkanı doğmuş olacak. Hatta elde taşınan dizüstü bilgisayarlar sayesinde, toplantı yapabilmek için mekana bağımlılık da ortadan kalkmaktadır.

  · Video konferans daha verimli toplantılar sağlayacak, bunun yanında kısa zaman diliminde daha fazla toplantı yapabilme imkanı doğduğu için, zaruretten dolayı yapılamayan toplantıların yapılabilmesi imkanı doğacak.

  · Maliyet ve zaman sorunları sebebiyle toplantıya iştirakler mümkün olduğunca asgari seviyede tutulmaktaydı. Video konferans, maliyet ve zaman sorununu en aza indirdiği için daha yüksek katılım ile toplantı düzenleme olanağı sağlıyor.

  · Aslında firmalar, toplantı amacıyla farklı şehirlere değerli çalışanlarını göndererek kaza riskini de göze almış oluyorlar. Video konferans sistemi sayesinde seyahat zorunluluğu ortadan kalktığı için yönetici kademesinin güvenliğini de artırmış oluyoruz.

  · Firma bazında çalışanlara yapılacak eğitimde, Video konferans sisteminden faydalanarak, eğitim giderlerini çok ucuz ve daha sıklıkla imkan sağlanacak.

  Görüntülü Toplantı’nın kullanıldığı alanlar

  · Uzaktan eğitim amaçlı çalışmalar.

  · Uzak noktalarda bulunan insanlarla toplantılar

  · Sağlık ve tıp alanında kullanım; bilgi paylaşımı. ‘Dünyanın herhangi bir noktasında ilk defa gerçekleştirilen bir ameliyatın başka bir noktadan etkileşimli izlenebilmesi gibi.’

  · Gözetim alanları(Mağaza,Havalimanları vs.)

  · Bankacılık

  · Sigortacılık.’Ekspertiz kaza yerindeki aracın yanında merkezle irtibat kurarak hasar tespitini direk merkeze ulaştırabilir’.

  · Görüntülü telefonlar

  Görüntülü Toplantı türleri

  Video konferans türleri iki ana başlık altında bulunmaktadır. Bunlardan birisi oda tipi Video konferans, diğeri ise masaüstü Video konferanstır. Bununla birlikte bazı çevrelerin konferans türü olarak kabul ettiği, bazılarının kabul etmediği üçüncü bir konferans türü ise internet üzerinden Video konferans olup, masaüstü Video konferans ile yaklaşık aynı özellikleri taşımaktadır.

  Oda tipi Video konferans

  Oda tipi olanlarda donanım olarak Video konferans cihazı, mikrofon, hoparlör, kamera bulunuyor. Mikrofon çok hassas bir özelliğe sahip olup, oda içersindeki konuşmaları çok rahat bir şekilde alabiliyor. Kamera ise uzaktan kumandalı veya sese duyarlı olmak üzere değişiyor. Kamera, kumanda veya sese dayalı olarak istenilen tarafa dönebilme, büyütme, küçütme yapabilme gibi özellikleri üzerinde barındırıyorlar. Uzaktan kumandalı kameralarda toplantıya katılanlardan bir kişi toplantı esnasında kamerayı uzaktan kumanda ile kontrol edebiliyor. Şayet kamera sese duyarlı olursa, kamera otomatik olarak konuşulan tarafa doğru kendiliğinden çevriliyor. Şayet aynı anda birkaç kişi konuşuyorsa bu kez kamera, masadakilerin tümünün görüntüsünü karşı tarafa ulaştırıyor. Görüntüler, Video konferans cihazı vasıtayla dijital paketlere dönüştürülerek diğer uç noktalara ulaştırılırken, aynı olayın tersi bu kez karşı noktadan gelen görüntü ve ses paketlerini bu cihazlar alarak görüntünün kodunu çözüp görüntüyü televizyona, sesi hoparlörden konferans salonundakilere iletiyor. Görüntü ve ses iletimi sırasında hem ses hem de görüntü üzerinde sıkıştırma işlemi uygulanıyor. Böylece hat üzerinde bant genişliği olarak bir tasarruf sağlanmış olmaktadır. Sıkıştırma sayesinde özellikle düşük bant genişliklerinde imkansız olabilecek Video konferansların gerçekleşmesi sağlanır.

  Oda tipi Video konferans, birden fazla insanın bir araya gelerek toplantı gerçekleştirmesine imkan verir. Kulanım kolaylığı bakımından düşünecek olursak oldukça basittir. Bir kez kurulumu gerçekleştirildikten sonra, uzaktan kumanda cihazları ile kullanılabilmektedir. Bu konferansa katılanların toplantıyı yürütebilmeleri için ek bir eğitime ihtiyaçları bulunmamaktadır.

  Oda tipi sistemlerin pahalı olmasının altında yatan sebep; gerek kullanılan kamera, gerek mikrofon, gerekse diğer cihazlar olsun, masaüstü konferans cihazlarına göre oldukça yetenekli olmasından kaynaklanmaktadır.

  Oda sistemlerini kullanmak yoluyla ayrıca internete veya kendi bulunduğunuz ağa görüntü yayınlamanız mümkün olmaktadır. Gerek konferans sırasında gerekse normal şartlarda konferansı ya da kameranın aldığı görüntü ile mikrofonun aldığı sesi yayınlayabilirsiniz. Böylelikle konferansta yer almadan sadece izleyici olarak bir çok katılımcıya ulaşmak mümkün olmaktadır.

  Masaüstü Video konferans

  Masaüstü Video konferansta tüm işlemler, masanızda bulunan bilgisayar aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Masaüstü Video konferans için gerekli olan bileşkeler; bilgisayara takılan bir Video konferans kartı, küçük bir kamera, mikrofon ve video konfeans yazılımlarından oluşuyor. Masaüstü Video konferanslarda adından da anlaşılacağı gibi, masa başında oturarak diğer insanlar ile karşılıklı toplantı ve görüşmelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla oda tipinde olduğu gibi, birkaç kişinin bir araya toplanarak diğer noktalarda bulunan insanlarla toplantı düzenlemeye kalkışmaları sonucu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini imkansız hale getirecektir. Çünkü masaüstü konferans sistemleri, daha çok tek kişinin kullanabileceği bir yapıdadır.

  Masaüstü Video konferans sistemleri genellikle, masa başındaki kişiye tahsis edilmiş bir sistemdir. Masaüstü Video konferanslarda oda tipi Video konferans ünitelerinde olduğu gibi; IP ve ISDN üzerinden haberleşebiliyorlar.

  Haberleşme işlemini PC sağlıyor. Gidip gelen seslerin ve görüntülerin paketlenmesi, sıkıştırılıp gönderilmesi işlemleri PC üzerinden gerçekleştirilmesi sebebi ile, fazla bir donanım ihtiyacı gerektirmiyor. Encode, Decode işlemlerini bilgisayarınız gerçekleştiriyor. Mikrofon ve kamera oda tipi sistemlere göre oldukça ucuz. Ayrıca görüntüleri göstermek için bir televizyon ekranına ihtiyacınız bulunmamasından dolayı maliyeti oda tipi Video konferans sistemlerine oranla oldukça düşüyor.

  Masaüstü Video konferans sistemleri aynı bina içinda dahi kullanılabiliyor. Bunun ana sebebi ise; yukarıda da bahsettiğimiz gibi maliyetinin oldukça ucuz olması. Masaüstü konferans ünitelerinin ucuzluğundan dolayı sıklıkla tercih ediliyor. Masaüstü Video konferans ünitelerinin konforu( ses ve görüntü kalitesi ) büyük ölçüde, PC’ nin işlem gücü, ekran kartı ve bilgisayar ekranının kalitesine bağlıdır.

  Çoklu Konferanslar

  Gerek oda tipi sistemler olsun gerekse kişisel masaüstü sistemleri olsun aynı anda 2’den fazla noktayla video konferans yapmak mümkün. Ekranı bölmek ya da konuşan kişiyi ekranda göstermek yoluyla ikiden fazla farklı noktanın çoklu konferans yapabilmeleri sağlanabilmekte. Bu işlem için kullanılan MCU(Multipoint Conferencing Unit) adı verilen üniteler kullanılmaktadır. Çoklu konferanslar sayesinde bir video konferanstan beklediğiniz herşeyi ikiden fazla noktaya taşıyorsunuz. Yani yol, zaman gibi kritik konularda elde ettiğiniz kazanç ve bunun yanında oluşan verimlilik ve katılım en yüksek seviyeye ulaşıyor.

  Görüntülü Telefonlar

  Oda tipi sistemlerin ve masaüstü sistemlerin dışında yeni eğilimler de görüntülü telefonlar. Bir video konferans sisteminden beklenen her şey bu telefonlar ile mümkn olmakta. Masaüstü kişisel sistemlere benzer ürünlerdir. IP ve ISDN çalışabilirler.

  Ayrıca görüntülü haberleşme sistemleri devlet ve askeri çözümlerde, farklı standartlarda ve değişik ortam koşullarına uyumlu olacak şekilde hazırlanan özel ürünler kullanılmaktadır. Su geçirmezlik, sarsıntıya dayanıklılık, sıcaklık ve nem önlemi, …